Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29557
Title: Еколого-техногенна небезпека сміттєзвалищ та наукові основи фітомеліоративних заходів їх виведення з експлуатації
Authors: Попович, Василь Васильович
Keywords: сміттєзвалище
екологічна безпека
екологічна небезпека
ландшафто-трансформуючі чинники
температурні режими
температурне поле
біогенна деструкція
екологічна сукцесія
фітомеліорація
Issue Date: 2017
Abstract: Попович В. В. Еколого-техногенна небезпека сміттєзвалищ та наукові основи фітомеліоративних заходів їх виведення з експлуатації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (доктора наук) за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» (101 «Екологія»). - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Львів, 2017. Зміст анотації Дисертаційна робота присвячена встановленню екологічної небезпеки в техногенно навантаженому регіоні, яка сформована ландшафто-трансформуючими чинниками функціонування сміттєзвалищ. Обґрунтовано комплекс наукових і організаційно-технічних заходів з виведення сміттєзвалищ із експлуатації шляхом фітомеліорації. Проведено аналіз впливу сміттєзвалищ на довкілля та організм людини. З’ясовано особливості рекультивації та фітомеліорації девастованих ландшафтів в Україні та за кордоном. Здійснено типізацію сміттєзвалищ за генетичною, інженерно-геологічною, едафічною, кліматопічною, екологічною, техногенною групами ознак. Проведено експериментальні едафічні та кліматопічні дослідження сміттєзвалищ із урахуванням їх географічного та лісотипологічного районування. Встановлено особливості біогенної деструкції побутових відходів та залежність її від життєдіяльності мікроорганізмів. Проаналізовано видовий склад та структуру рослинних угруповань, які утворилися у процесі природного заростання та визначено особливості їх формування. Досліджено сукцесійні стадії рослинності сміттєзвалищ. Експериментально досліджено параметри фізіологічної стійкості рудероценозів сміттєзвалищ та описано залежність захисних функцій рослин від екологічних чинників. Розроблено моделі штучних фітоценозів-меліорантів для виведення сміттєзвалищ із експлуатації та покращення екологічного стану довкілля. Практична значимість роботи підтверджена патентами на корисну модель та актами впровадження у навчальний та виробничий процеси.
Description: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29557
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.09

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисертація Попович остаточна (1).docxДисертація38.61 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.