Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29295
Title: МЕТОДИ ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АУТЕНТИФІКАЦІЇ НА ОСНОВІ БІОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОКА
Authors: Фесенко, Андрій Олексійович
Keywords: біометрична ідентифікація, код райдужної оболонки, прийняття рішень, статистичні критерії, нормована відстань Хеммінга
Issue Date: 27-May-2017
Publisher: Национальный авиационный университет
Citation: Дисертація на здобуття наукового степеня кандидата технічних наук за спеціальностю 05.13.21 «системи захисту інформації» – Національний авіаційний університет, Київ 2017.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового степеня кандидата технічних наук за спеціальностю 05.13.21– системи захисту інформації – Національний авіаційний університет, Київ 2017. Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково–технічної задачі розробці методів обробки даних для систем біометричної ідентифікації по біометричним характеристикам ока. Проведено аналіз сучасних підходів, методів, моделей попередньої обробки даних для біометричних систем ідентифікації і аутентифікації по райдужній оболонці ока. Вперше запропоновано підхід в ідентифікації для біометричної системи по райдужн оболонці ока без еталон зображення. Розроблено інтегрально–деференціальний метод локалізації, який дає можливість зменшити обчислювальні витрати при збереженні високої точності методу. Розроблено метод кодування зображення райдужної оболонки ока, який дає можливість кодувати один піксель зображення одним бітом інформації. Запропоновано систему ідентифікації і аутентифікації без еталонного зображення райдужної оболонки ока, використовуючи код райдужки і статистичні критерії з використанням нормованої відстані Хеммінга як міри схожості двох кодів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29295
Appears in Collections:Дисертації кафедри засобів захисту інформації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diser_Fesenko_Last.pdfДисертація на здобуття наукового степеня кандидата технічних наук3.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.