Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29235
Title: Інформаційні ресурси і сервіси Інтернет в роботі державних архівів України
Other Titles: Information Resources and Internet Services in the Activity of state Archives of Ukraine
Authors: Божук, Людмила Володимирівна
Keywords: архів
Archive
Issue Date: 2016
Publisher: ВПЦ «Київський університет»
Abstract: У статті проаналізовано діяльність державних обласних архівів України як своєрідної інформаційної системи, яка не лише забезпечує постійне накопичення архівного фонду як ресурсу інформації, але й здійснює його аналітико-синтетичну обробку, вдосконалює залучення до наукового й культурного обігу суспільно важливої інформації. Охарактеризовано інформаційні ресурси і сервіси Інтернет в роботі державних архівів України, зроблено висновок, що вони є потужними електронними довідниками і в міру наявних можливостей намагаються забезпечити всім членам українського суспільства умови рівного, нічим не обмеженого доступу до документальної ретроспективної інформації. Проведений аналіз щорічних звітів про підсумки діяльності Державної архівної служби України, розміщених на веб-порталі «Архіви України» в електронному форматі за періоди 2010–2015 рр., показав усвідомлення українськими архівістами важливості наближення діяльності архівів до потреб суспільства. Звітна інформація дозволила зробити висновки, що пріоритетним завданням в діяльності державних архівів України у зв’язку з глобальним поширенням інформації, впровадженням концепції відкритого суспільства в нашій державі, є розширення доступу до архівних документів, а це, в свою чергу, надає можливість українському суспільству мати більше інформації про своє історичне минуле.
The article analyzes the activity of regional state archives of Ukraine as a certain information system that not only provides the archive fund with information but also conducts its analytical-synthetic handling, improves the obtaining of socially valuable information for the scientific and cultural spheres. Characterized are information resources and internet services in the activity of state archives of Ukraine; the author comes to conclusion that they are powerful electronic reference books which provide Ukrainian society with an unlimited access to documentary, retrospective information. The conducted analysis of annual accounts of the results of the activity of the State Archive Service of Ukraine, which are located on the web portal “Archives of Ukraine” in an electronic form and cover the period from 2010 till 2015, reveals that Ukrainian archivists comprehend the importance of brining the activity of archives closer to the needs of society. The information obtained from the accounts allowed the author to come to conclusions that the foreground job in the activity of state archives of Ukraine in connection with global expansion of information and introduction of the open society concept in our state is to widen the access to archival documents; that, in its turn, will give the Ukrainian society an opportunity to get more information about its historical past.
Description: Божук Л. Інформаційні ресурси і сервіси Інтернет в роботі державних архівів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – Вип. 3(130). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 14-18.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29235
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інф. ресурси і сервіси інтернет.pdf263.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.