Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29234
Title: Особливості здійснення інформаційно-аналітичної діяльності в архівній сфері
Other Titles: Features of information and analytical activities in the field of archives
Authors: Божук, Людмила Володимирівна
Keywords: архів
archive
Issue Date: Nov-2016
Abstract: В статті проаналізовано діяльність архівних установ України як своєрідної інформаційної системи, яка не лише забезпечує постійне накопичення фонду як ресурсу інформації, але й здійснює його аналітико-синтетичну обробку, вдосконалює залучення до наукового й культурного обігу суспільно важливої інформації.
The article analyzes the activity of archives Ukraine as a kind of information system that not only provides constant accumulation fund as a resource of information, but also provides its analytic-synthetic processing, improving the involvement of scientific and cultural circulation socially important information.
Description: Божук Л. Особливості здійснення інформаційно-аналітичної діяльності в архівній сфері // Сімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 16 листопада 2016 р. КНУ / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, УНДІАСД, Спілка архівістів України, кафедра історії та документознавства Національного авіаційного університету. – К., 2106. – С. 114–116.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29234
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри історії та документознавстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.