Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29214
Title: Культурні коди (частина 1). Аудіальна та візуальна репрезентація соціальних статусів (Розділ 4)
Authors: Тащенко, Анна Юріївна
Keywords: культурні коди
Issue Date: 2011
Publisher: ДУІКТ
Abstract: Робота присвячена дослідженню культурних кодів як засобів вияву соціальних статусів в процесі соціогенезу, здійсненого в межах соціології мови. Запит на монографію за такою темою випливає з того, що в сучасних соціальних комунікаціях на лідерські позиції почали виходити комерційні програмісти розуму і свідомості, а пересічні громадяни, за умови прогалин в справі системних пошуків і розробки теорій щодо культурних кодів, стають заручниками тотальних маніпуляцій і не здатні ефективно протидіяти їм. Запропонована авторська версія теоретичної реконструкції еволюції засобів кодування соціальних статусів і становлення суспільств, встановлено культурні коди соціальних статусів у міфах (на прикладі статево-гендерних атрибутів) та у літературних текстах.
Description: В четвертому розділі створено версію теоретичної реконструкції еволюції культурних кодів соціальних статусів у становленні суспільств; та проілюстровано еволюцію домінуючих засобів суспільного кодування соціальних статусів (на прикладах візуальних і аудіальних знаків діахронічних соціальних статусів) у декількох вимірах культури: 1. еволюція домінуючих знаків і смислів включила такий п’ятиетапний шлях «народжень»: 1) природні знаки – смисли «не вбивати іншого» та «підлаштуватись під природу»; 2) образні знаки – смисли «обмежити права власності інших груп» та «взяти від природи важкодоступне і легкооновлюване»; 3) фонемні знаки – смисли «легітимувати себе як здорового та працездатного в соціальній ніші» та «легітимувати свою природну нішу»; 4) графічні знаки – смисли «легітимувати відхід від соціальних і природних ніш» та «знайти ніші-альтернативи»; 5) математичні знаки – смисли «сконструювати своє оточення (і природне, і соціальне)» та «перевіряти і примножувати свої конструкти»; 2. на прикладах міфів стосовно статево-гендерного виміру культури (мужність/жіночність) вищезазначена еволюція виглядала наступним чином: 1) природна система – міфи створюють реальними знаками, інший ставав корисним для обжиття природи відповідно статево визначеним здібностям; 2) образна система – міфи створюють зображеннями, інших намагалися обмежити «прямими» або «непрямими» перенесеннями статево розписаних властивостей на об’єкти власності; 3) фонемна система – міфи створюють звуками (різними видами фонем), відповідними чоловіку і чоловічим властивостям та жінці і жіночим властивостям; 4) графічна система – міфи створюють записаними словами, відповідними чоловіку і чоловічим властивостям та жінці і жіночим властивостям; 5) математична система – міфи створюють символами, придатними для створення „ідеальної моделі” чоловіка або/та жінки на будь-якій з довільно обраних рис; 3. основою казки є меморіальні, сенсорні, емоційні та професійно-іменні культурні коди; основою фентезі є імагінативні, перцептивні, вольові та особистісно-іменні культурні коди; основою фантастики є імагінативні, інтуїтивні, логічні та універсально-понятійні культурні коди. Трансляції казки відповідає анігілятивний або сенсорно-інтуїтивно-вольово-емоційний сценарій смислопродукування і анігілятивно-децентрований соціотип; трансляції фентезі відповідає імітаційний або імагінативний сценарій смислопродукування й імітативно-дистресовий соціотип; трансляції фантастики відповідає індивідуаційний або логічний сценарій смислопродукування і конструктивно-когнітивний соціотип. Трансляції казок домінують за фонемної епохи становлення суспільств, фентезі – за графічної епохи, фантастики – за символьної епохи. Трансляції казок відповідають високі ступені дистанції влади та уникнення невизначеності і низька ступінь довгострокової орієнтації. Трансляції фентезі відповідають висока ступінь дистанції влади і низькі ступені уникнення невизначеності та довгострокової орієнтації. Трансляції фантастики відповідають низькі ступені дистанції влади, уникнення невизначеності та довгострокової орієнтації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29214
ISBN: 978-966-2970-64-7
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри соціології та політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
монографія Культурні коди-1 Тащенко А Ю - Розділ 4.docМонографія - Розділ 45.17 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools