Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28581
Title: Фізика. Модуль 4. Коливання і хвилі
Authors: Лахін, Борис Федорович
Мартинчук, Катерина Кирілівна
Оглобля, Володимир Іванович
Поліщук, Аркадій Петрович
Чернега, Петро Іванович
Keywords: фізика
коливання
хвилі
навчальний посібник
Issue Date: 2010
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Пропонований посібник є одним з найперших видань нового типу, підготовка яких стала необхідною у зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу та переходом до кредитно-модульної системи навчання. Він відкриває започатковану та апробовану на кафедрі загальної фізики НАУ серію «Модульне навчання. Фізика», що складається із 7 модулів. Модуль 4 «Коливання і хвилі» систематизовано подає програмний матеріал з основ теорії коливань і хвильових процесів. Навчальні елементи цього модуля містять теоретичне ядро, задачі для аудиторної та індивідуальної роботи, а також лабораторний практикум. Питання для самоперевірки й ключові слова допоможуть студентові в підготовці до рейтингового контролю. Для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання технічних вузів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28581
ISSN: 978–966–598–603–4
978–966–598–604–1
Appears in Collections:Підручники та начальні посібники кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mod 4.pdfФізика. Модуль 4. Коливання і хвилі2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.