Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28579
Title: Фізика. Модуль 3. Електрика і магнетизм
Authors: Лахін, Борис Федорович
Максимов, Сергій Леонідович
Поліщук, Аркадій Петрович
Чернега, Петро Іванович
Keywords: фізика
електрика
магнетизм
навчальний посібник
Issue Date: 2005
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Пропонований посібник є одним із найперших видань нового типу, підготовка яких стала необхідною у зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу та переходом до кредитно-модульної системи навчання. Він відкриває започатковану та апробовувану на кафедрі загальної фізики НАУ серію «Модульне навчання. Фізика», що складається із семи модулів. Модуль 3 «Електрика і магнетизм» систематизовано подає програмний матеріал з основних положень і законів електрики і магнетизму. Навчальні елементи цього модуля містять теоретичне ядро, задачі для аудиторної та індивідуальної роботи, а також лабораторний практикум. Питання для само-перевірки й ключові слова допоможуть студентові в підготовці до рейтингового контролю. Для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання технічних вузів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28579
ISSN: 966–598–241–9
966–598–244–3
Appears in Collections:Підручники та начальні посібники кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mod 3.pdfФізика. Модуль 3. Електрика і магнетизм2.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.