Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28566
Title: Використання автентичних відеоматеріалів для формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх інженерів
Authors: Конопляник, Леся Миколаївна
Коваленко, Ольга Олександрівна
Keywords: автентичний відеоматеріал, відеофрагмент, інженер-будівельник, іншомовна професійна комунікативна компетентність, квазікомунікативна діяльність
Issue Date: 2016
Publisher: Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2016. – Вип. 2(9). – С. 90–96.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню ролі автентичних відеоматеріалів у процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування у технічних ВНЗ майбутніми інженерами-будівельниками. Автори розкривають особливості застосування відеоматеріалів на занятті, визначають переваги використання автентичних відеоматеріалів (створення специфічного мовного середовища, підвищення мотивації, розвиток уваги та пам’яті, ефективне засвоєння матеріалу та ін.) з метою вдосконалення компетенцій студентів. У роботі звертається увага на критерії відбору відеоматеріалів (автентичність, відповідність навчальній програмі та тематиці, врахування інтересів цільової аудиторії, новизна та актуальність інформації, відповідність нормам усного мовлення, відповідність мовного матеріалу рівню володіння іноземною мовою, врахування тривалості відеофрагменту, чіткість зображення та звуку) та описуються головні етапи роботи над відеоматеріалами на заняттях іноземної мови.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28566
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття_NAU_Dec2016.pdf14.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.