Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27314
Title: Безпека людини в сучасних умовах:проблеми і шляхи їх вирішення
Authors: Череватюк, Вікторія Богданівна
Сопілко, Ірина Миколаївна
Keywords: безпека, конституційні гарантії безпеки, кримінально-правова охорона безпеки, забезпечення трудових прав і свобод, міжнародно-правове регулювання безпеки цивільної авіації, безпека підприємництва, екологічне безпека, правове регулювання, право.
Issue Date: 2017
Publisher: Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Зб. Наук. Пр. –К.:НАУ, 2017. –№1(42). –С.189-194
Abstract: У статті узагальнені результати VIІ Міжнародної конференції «Безпека людини в умовах глоба- лізації: сучасні правові парадигми». Автори проаналізували результати конференції щодо питань безпеки людини в аспекті практичного застосування норм чинного законодавства України, консти- туційних гарантій безпеки людини і громадянина в Україні, публічного адміністрування в сфері без- пеки людини, фінансової безпеки держави та громадянина, інформаційної безпеки людини та суспі- льства в умовах глобалізації, кримінально-правової охорони безпеки людини, забезпечення трудових прав і свобод в умовах глобалізації, стандартів екологічної безпеки, що встановлюються законодав- ством Європейського Союзу та законодавством України, міжнародно-правового регулювання безпе- ки в авіакосмічній галузі, безпеки підприємництва в сучасному європейському просторі тощо.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/27314
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32.pdf447.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.