Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26665
Title: АНАЛІЗ СТАНУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСТА КИЄВА
Authors: Гай, Анжела Євгенівна
Коваль, Роман Романович
Keywords: електромагнітне забруднення
Issue Date: 22-Oct-2016
Publisher: IІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «ГАЛУЗЕВІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» 20-21 жовтня 2016, Харків
Abstract: За останні роки в результаті інтенсивного розвитку виробничої, інформаційної та іншої діяльності людини виник новий фактор – електромагнітне забруднення навколишнього середовища. Джерелом електромагнітного випромінювання в населених пунктах є радіотехнічні засоби й електроенергетичне устаткування. Це радіотелевізійні, радіолокаційні станції, базові станції стільникового (мобільного), транкінгового, супутникового зв'язку, комп'ютери, побутова техніка, електричні повітряні та кабельні лінії, трансформаторні підстанції, промислове обладнання тощо. Отже, рівень електромагнітного забруднення окремих адміністративних районів міста Києва, залежить від розмірів (площа, км2 ) адміністративних районів, кількості та потужності радіотехнічних та електроенергетичних об’єктів та засобів, що розміщені на території даного району. Найбільший внесок в загальне електромагнітне забруднення створюють радіотелевізійні центри та базові станції стільникового мобільного зв’язку, під впливом яких знаходиться переважна частина населення міста. Електромагнітне випромінювання, що створюється радіонавігаційними засобами аеропортів, радіотехнічними засобами, має відносно локальний характер розповсюдження та впливу на населення і має місце в тих районах, де ці засоби розташовані. Для створення безпечних умов життєдіяльності населення в місцях перевищення допустимого значення необхідно застосовувати інженерно-технічні, санітарно-гігієнічні, містобудівні та інші засоби по зниженню рівня електромагнітного випромінювання.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26665
Appears in Collections:Матеріали конференцій співробітників кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konferentsia_KhNADU2016.pdfАНАЛІЗ СТАНУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСТА КИЄВА2.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.