Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26451
Title: Формування духовно-морального виховання дітей молодшого шкільного віку засобом факультативних дисциплін
Other Titles: Формирование духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста посредством факультативных дисциплин
Formation of spiritual-and-moral education of primary schoolchildren by means of elective classes
Authors: Федорченко, Світлана Володимирівна
Федорченко, Светлана Владимировна
Fedorchenko, Svitlana
Keywords: Духовність, моральність, особистість, молодший школяр, сім’я, школа
Духовность, нравственость, личность, младший школьник, семья, школа
Spirituality, morality, personality, junior schoolboy, family, school
Issue Date: 5-Jun-2015
Publisher: Науковий журнал «Молодий вчений»: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика»», м. Херсон, Україна
Citation: Федорченко С.В. Формування духовно-морального виховання дітей молодшого шкільного віку засобом факультативних дисциплін /Федорченко С.В.//Науковий журнал «Молодий вчений».– 2015. – Вип. № 5 (20). – Ч. 3: Психологічні науки. – С. 95-98
Series/Report no.: Психологічні науки;
Психологические науки;
Psychological sciences;
Abstract: У статті розкривається зміст понять «духовність» і «мораль», виділяються компоненти духовно-морального виховання та їх подальший розвиток у шкільних закладах, виявляються типові особливості розуміння дітьми молодшого шкільного віку змісту моральних вчинків, а також пов’язаних з ними релігійних уявлень, під впливом наочної поведінки оточуючих.
В статье расскрывается содержание понятий «духовность» и «нравственность», выделяются компоненты духовно-нравственного воспитания и их дальнейшее развитие в школьных заведениях, определяются типовые особенности понимания детьми младшего школьного возраста содержания моральных поступков, а также связанных с ними религиозных представлений, под дейтвием наглядного поведения окружающих
The article defines the of “spirituality” and “morality”, singles out the components of spiritual-and-moral education and their further development at schools, describes typical understanding of moral actions by primary schoolchildren and connected with them religious notions formed under the influence of illustrative behavior of the surrounding people
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26451
ISSN: 2304-5809
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Молодий вчений 2015.pdfОсновний текст648.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.