Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26417
Title: «Пізнавальні процеси з функцією пізнання та орієнтації, з функцією аналізу та абстрагування в навколишньому просторі»
Other Titles: «Познавательные процессы с функцией познания и ориентации, с функцией анализа и абстрагирования в окружающем пространстве»
Authors: Федорченко, Світлана Володимирівна
Федорченко, Светлана Владимировна
Серєєнкова, Оксана Павлівна
Сергеенкова, Оксана Павловна
Keywords: Емоційне забарвлення, екстероцептивні вічуття, локалізація, пізнавальний процесс, сенсибілізація, чуттєвий досвід
Эмоциональное насыщение, экстероцептивные ощущения, локализация, познавательный процесс, сенсибилизация, чувственный опыт
Issue Date: 17-May-2016
Publisher: ПП PVM-print, м. Київ, Україна
Citation: Федорченко С.В. Загальна психологія. Модуль 2 «Пізнавальні процеси з функцією пізнання та орієнтації, з функцією аналізу та абстрагування в навколишньому просторі»: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Психологія»/доктор психологічних наук Сергєєнкова О.П., Федорченко С.В. – К.: ПП PVM-print, 2016. – 100 с
Series/Report no.: Психологічні науки;
Психологические науки;
Abstract: Матеріал з вивчення дисципліни «Загальна психологія. Модуль 2 «Пізнавальні процеси з функцією пізнання та орієнтації, з функцією аналізу та абстрагування в навколишньому просторі»» рекомендований для студентів напряму підготовки «Психологія», а також може бути корисним практичним психологам, спеціалістам соціальної роботи, педагогам, усім, хто хоче збагнути внутрішній світ людини
Материал по изучению дисциплины «Общая психология. Модуль 2 «Познавательные процессы с функцией познания и ориентации, с функцией анализа и абстрагирования в окружающем пространстве»» рекомендован для студентов направления подготовки «Психология», а такоже может быть полезным практикующим психологам, специалистам социальной работы, педагогам, всем, кто хочет постичь внутренний мир человека
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/26417
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Загальна психологія М2.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.