Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25985
Title: Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр» напряму 0501 «Економіка і підприємництво»
Other Titles: Методические рекомендации к выполнению дипломной работы для студентов образовательно-квалификационных уровней «Специалист», «Магистр» направления 0501 «Экономика и предпринимательство»
Authors: Мержвинська, Анна Миколаївна
Мержвинская, Анна Николаевна
Нельга, Алла Станіславівна
Нельна, Алла Станиславовна
Чібісова, Ірина Валентинівна
Чибисова, Ирина Валентиновна
Янчук, Марина Борисівна
Янчук, Марина Борисовна
Коваленко, Ольга Василівна
Коваленко, Ольга Васильевна
Овсак, Оксана Павлівна
Овсак, Оксана Павловна
Новикова, Марина Владиславівна
Новикова, Марина Владиславовна
Keywords: дипломна робота, план дипломної роботи, структура дипломної роботи, оформлення дипломної роботи, захист дипломної роботи.
дипломная работа, план дипломной работы, структура дипломной работы, оформление дипломной работы, защита дипломной работы
Issue Date: Jun-2007
Publisher: Видавництво НАУ, м. Київ, Україна
Citation: Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи / Уклад.: А.М. Мержвинська, А.С.Нельга, І.В. Чібісова та ін. – К.: НАУ, 2007. – 76с.
Abstract: Методичні вказівки з підготовки та захисту дипломної роботи складено згідно Положення про дипломні роботи (проекти) випускників Національного авіаційного університету, затвердженого наказом ректора від 03.11.2006 №178/од, та Положення про державну атестацію випускників Національного авіаційного університету, затвердженого наказом ректора НАУ від 27.09.2006р. №159/од. Призначені для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів „Магістр”, „Спеціаліст” напряму 0501 „Економіка і підприємництво” усіх форм навчання.
Методические указания по подготовке и защите дипломной работы составлен в соответствии с Положением о дипломные (проекты) выпускников Национального авиационного университета, утвержденного приказом ректора от 03.11.2006 №178/од, и Положения о государственной аттестации выпускников Национального авиационного университета, утвержденного приказом ректора НАУ от 27.09 .2006р. №159/од. Предназначены для студентов образовательно-квалификационных уровней "Магистр", "Специалист" направления 0501 "Экономика и предпринимательство" всех форм обучения.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25985
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи студентів напряму 0501.pdfТекст методичних вказівок 940.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.