Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25738
Title: Аерокосмічні знімання та дистанційне зондування
Authors: Яновський, Фелікс
Keywords: дистанційне зондування
Issue Date: 2008
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт. Містять варіанти завдань на розрахунково-графічні роботи, рекомендації щодо їх виконання та оформлення. Для студентів спеціальностей 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології» та «Землевпорядкування та кадастр»
Description: З метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентами у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Аерокосмічні знімання та дистанційне зондування», згідно з навчальним планом відповідних спеціальностей та програми дисципліни виконуються дві розрахунково-графічні роботи (РГР). Виконання кожної РГР є важливим етапом у підготовці майбутнього фахівця з геоінформаційних систем і технології та землевпорядкування. Методичні рекомендації мають таку структуру. Після вступу сформульована мета РГР, подані загальні методичні рекомендації щодо виконання і оформлення розрахунково-графічних робіт. Далі наведені теоретичні відомості, зміст завдань і спеціальні методичні рекомендації щодо їх виконання окремо по першій і другій розрахунково-графічних роботах. Варіанти завдань та інша необхідна інформація містяться у додатках.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25738
Appears in Collections:Методичні рекомендації кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MU AKZDZ RGR.pdfМетодичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт902.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.