Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24866
Title: Англійська мова. Лексика: Практикум для слухачів Інституту доуніверситетської підготовки
Other Titles: Английский язык. Лексика: практикум для слушателей Института довузовской подготовки
Authors: Абисова, Марія Анатоліївна
Абысова, Мария Анатольевна
Панасенко, Лариса Олегівна
Панасенко, Лариса Олеговна
Keywords: Лексика, розмовні конструкції англійської мови, усне мовлення.
Лексика, разговорные конструкции английского языка, устная речь.
Issue Date: 12-Oct-2016
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Англійська мова. Лексика : практикум / уклад. : М. А. Абисова, Л. О. Панасенко. – К. : НАУ, 2016. – 92 с.
Abstract: Практикум містить двадцять п’ять лексичних тем з англійської мови. Вправи, уміщені в практикумі, сприяють поглибленню знань з англійської мови, розширенню лексичного запасу, розвиткові навичок усного мовлення і допомагають успішно підготуватись до проходження зовнішнього незалежного оцінювання та написання модульних контрольних робіт з англійської мови для вступу на обрану спеціальність до Національного авіаційного університету. Для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки.
Практикум содержит двадцать пять лексических тем по английскому языка. Упражнения, приведенные в практикуме, способствуют углублению знаний с английского языка, расширению лексического запаса, развитию навыков устной речи и помогают успешно подготовиться к прохождению внешнего независимого оценивания и написания модульных контрольных работ по английскому языку для поступления на выбранную специальность Национального авиационного университета. Для слушателей подготовительных курсов Института доуниверситетской подготовки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24866
Appears in Collections:Навчальні видання БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Англійська мова. Лексика практикум.pdfЗміст практикуму1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.