Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24765
Title: Аспекти вивчення теми «Елементи комбінаторики»
Other Titles: Аспекты изучения темы «Элементы комбинаторики»
Authors: Нестеренко, Любов Іванівна
Нестеренко, Любовь Ивановна
Муранов, Олександр Сергійович
Муранов, Александр Сергеевич
Keywords: Комбінаторика, математична задача, розв’язок задач, комбінаторні задачі, правило суми і добутку, правило добутку.
Комбинаторика, математическая задача, решение задач, комбинаторные задачи, правило суммы и произведения, правило произведения.
Issue Date: 8-Oct-2012
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Аспекти вивчення теми «Елементи комбінаторики» / Л. І. Нестеренко, О. С. Муранов // Методичні аспекти підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ : : Матеріали VII Міжрегіонального семінару, 20 квіт. 2012 р., м. Київ : матер. семінару. – К. : НАУ, 2012. – С. 47–58.
Abstract: У статті розглядаються шляхи підвищення якості вивчення теми «Основи комбінаторики». Описано історію виникнення комбінаторики, виокремлено види комбінаторних задач, наведено приклади задач та їх розв’язки.
В статье рассматриваются пути повышения качества изучения темы «Основы комбинаторики». Описана история возникновения комбинаторики, выделены виды комбинаторных задач, приведены примеры задач и их решения.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24765
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аспекти вивчення теми «Елементи комбінаторики».pdfМатеріали семінару564.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.