Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24741
Title: Навчально-методичне забезпечення курсу «Фізики» в системі «доуніверситетська підготовка – ВНЗ»
Other Titles: Учебно-методическое обеспечение курса «Физики» в системе «доуниверситетская подготовка – ВНЗ»
Authors: Матвієвська, Галина Іванівна
Матвиевская, Галина Ивановна
Keywords: Навчально-методичне забезпечення, фізика, доуніверситетська підготовка, навчально-методичний комплекс.
Учебно-методическое обеспечение, физика, доуниверситетская подготовка, учебно-методический комплекс.
Issue Date: 20-Jun-2013
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Матвієвська Г. І. Навчально-методичне забезпечення курсу «Фізики» в системі «доуніверситетська підготовка – ВНЗ» / Г. І. Матвієвська // Зміст та специфіка сучасного науково-методичного забезпечення вступу у ВНЗ : VІІІ Міжрегіонал. семінар, 26 квіт. 2013 р., м. Київ : матер. семінару. – К. : НАУ, 2013. – С. 89–101.
Abstract: У статті описано навчально-методичне забезпечення курсу «Фізики» в системі «доуніверситетська підготовка – ВНЗ» у рамках компетентностного підходу та цілісного навчання, необхідність переходу до системи навчально-методичних комплексів.
В статье описано учебно-методическое обеспечение курса «Физики» в системе «доуниверситетская подготовка – ВУЗ» в рамках компетентностного подхода и целостного обучения, необходимость перехода к системе учебно-методических комплексов.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24741
ISBN: 371.214.114:53:373.57(043.2)
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМЗ курсу «Фізики» в системі «доуніверситетська підготовка – ВНЗ».pdfМатеріали семінару758.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.