Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24566
Title: Михайло Драй-Хмара «Бо я національний інтелігент…»
Other Titles: Михаил Драй-Хмара «Потому что я национальный интеллигент ...»
Authors: Черіпко, Сергій Іванович
Черипко, Сергей Иванович
Козачок, Ярослав Вікторович
Козачок, Ярослав Викторович
Keywords: Політичний терор, аспекти творчості, літературна критика, новотвори, неокласицизм, критика, творча доля, простір поезій, рецепція.
Политический террор, аспекты творчества, литературная критика, новообразования, неоклассицизм, критика, творческая судьба, пространство стихав.
Issue Date: 18-Oct-2012
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Козачок Я. В. «Бо я національний інтелігент…». Михайло Драй-Хмара : навч. посіб. / Я. В. Козачок, С. І. Черіпко. – К. : НАУ, 2012. – 68 с.
Series/Report no.: Підручники та посібники;
Учебники и пособия;
Abstract: У посібнику подано матеріали, що репрезентують творчість відомого українського неокласика з плеяди «розстріляного відродження» Михайла Панасовича Драй-Хмари, зокрема життєвий і творчий шлях, загальну характеристику творчості, особливості індивідуального стилю. Для студентів вищих навчальних закладів.
В пособии представлены материалы, представляющие творчество известного украинского неоклассика из плеяды «расстрелянного возрождения» Михаила Афанасьевича Драй-Хмары, в частности жизненный и творческий путь, общую характеристику творчества, особенности индивидуального стиля. Для студентов высших учебных заведений.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24566
ISBN: 978-966-598-775-8
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
М. Драй-Хмара Бо я національний інтелігент.pdfЗміст посібника1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.