Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24407
Title: Компетентнісний підхід до вивчення фізики у системі неперервної освіти
Other Titles: Компетентнісний підхід до вивчення фізики у системі неперервної освіти
Authors: Мавієвська, Галина Іванівна
Матвиевская, Галина Ивановна
Keywords: Компетентнісний підхід, компетентності, фізика.
Компетентностный подход, компетентности, физика.
Issue Date: 1-Dec-2014
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Мавієвська Г. І. Компетентнісний підхід до вивчення фізики у системі неперервної освіти / Г. І. Мавієвська // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : ІХ Міжрегіонал. семінар, 14 лист. 2014 р., м. Київ : матер. семінару. / наук. ред. Н. П. Муранова. – К. : НАУ, 2014. – С. 136–144.
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність застосування компетентнісного підходу з точки зору новітніх тенденцій розвитку вітчизняної освіти. Розкрито особливості компетентнісно орієнтованого вивчення курсу фізики та наведено способи його реалізації.
В статье обоснована необходимость применения компетентностного подхода с точки зрения новейших тенденций развития отечественного образования. Раскрыты особенности компетентносно ориентированного изучения курса физики и приведены способы его реализации.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24407
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Компетентнісний підхід до вивчення фізики у системі неперервної освіти.pdfМавієвська Г. І. Матеріали конференції 2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.