Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24319
Title: Технологія допрофесійної підготовки старшокласників
Other Titles: Технология профессиональной подготовки старшеклассников
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Keywords: Технологія допрофесійної підготовки, компоненти технології, особистісно орієнтований підхід, системно-структурний підхід, відбір та конструювання знань, методи і засоби навчання.
Технология допрофессиональной подготовки, компоненты технологии, личностно ориентированный подход, системно-структурный подход, отбор и конструирование знаний, методы и средства обучения.
Issue Date: 29-Aug-2003
Publisher: Видавництво «Преса України», м. Київ, Україна
Citation: Муранова Н. П Технологія допрофесійної підготовки старшокласників / Н. П. Муранова // Рідна школа. – 2003. – № 9 (884). – С. 49–52.
Abstract: Представлено авторську технологію допрофесійної підготовки учнів ліцею. Визначено три рівні, в основі яких лежать показники готовності особистості до здійснення допрофесійної підготовки. Обґрунтовано компоненти технології, характеристики, етапи та цілі. Сформульовано її умови. З’ясовано етапи і кроки корекції, що утворюють цілісну систему допрофесійної підготовки, якою передбачено логічну послідовність та врахування системно-структурного, особистісно орієнтованого підходів до відбору та конструювання знань, добору методів і засобів навчання та виховання.
Представлена авторская технология допрофессиональной подготовки учащихся лицея. Определены три уровня, в основе которых лежат показатели готовности личности к осуществлению допрофессиональной подготовки. Обоснованно компоненты технологии, характеристики, этапы и цели. Сформулированы ее условия. Выяснено этапы и шаги коррекции, образующие целостную систему допрофессиональной подготовки, которая предусматривает логическую последовательность и учитывает системно-структурный, личностно ориентированный подходы к отбору и конструированию знаний, подбор методов и средств обучения и воспитания.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24319
ISBN: 0131-6788
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях БСД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Технологія допрофесійної підготовки старшокласників.pdfМуранова Н. П. Основна стаття1.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.