Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24003
Title: Методичні вказівки та контрольні завдання з загального курсу фізики. Галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки – 6.070101 «Транспортні технології»)
Other Titles: Методические указания и контрольные задания по общему курсу физики. Отрасли знаний 0701 «Транспорт и транспортная инфраструктура» (для студентов заочной формы обучения направления подготовки – 6.070101 «Транспортные технологии»)
Authors: Бруяка, Ольга Олегівна
Бруяка, Ольга Олеговна
Keywords: Методичні вказівки, формули, приклади розв’язання задач, задачі для контрольної роботи.
Методические указания, формулы, примеры решения задач, задачи для контрольной работы.
Issue Date: 31-May-2012
Publisher: Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Автомобільно-дорожній інститут, м. Горлівка, Україна
Citation: Методичні вказівки та контрольні завдання з загального курсу фізики. Галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки – 6.070101 «Транспортні технології») [Електронний ресурс] / укладач О.О. Бруяка. – Електрон. дані. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2012. – Назва з титул. екран.
Abstract: Наведено основні формули, методичні вказівки до розв'язку задач та приклади їх розв'язку, контрольні завдання та довідкові таблиці.
Приведены основные формулы, методические указания к решению задач и примеры их решения, контрольные задания и справочные таблицы.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24003
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бруяка Методичні вказівки та контрольні завдання з загального курсу фізики.pdfМетодичні вказівки та контрольні завдання1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.