Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23276
Title: Інноваційні технології у викладанні української мови в середній школі: лінгводидактичні аспекти
Other Titles: Инновационные технологии в преподавании украинского языка в средней школе: лингводидактический аспект
Innovative technologies in teaching Ukrainian language at school: linguodidactic aspect
Authors: Приходько, Оксана Юріївна
Приходько, Оксана Юрьевна
Prykhodko, Oksana
Keywords: Інноваційне навчання, особистісно зорієнтоване навчання (ОЗН), компетентнісний підхід (КП), інтерактивне навчання, інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ), нестандартні уроки.
Инновационное обучение, личностно ориентированное обучение (ЛОО), компетентностный подход (КП), интерактивное обучение, информационно-компьютерные технологии (ИКТ), нестандартные уроки.
Innovative teaching, individually oriented education (IOE), competence-based approach (CBA), educating online, informational and computer technology (ICT), non-traditional lessons.
Issue Date: 27-Jun-2013
Publisher: Національний університет «Острозька академія», м. Острог, Україна
Citation: Приходько О. Ю. Інноваційні технології у викладанні української мови в середній школі: лінгводидактичний аспект / О. Ю. Приходько // Актуальні проблеми філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Острог – Рівне : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 21 (3). – С. 172–175.
Abstract: У статті обгрунтовано необхідність інноваційного навчання на уроках української мови з точки зору новітніх тенденцій/підходів до формування особистості у сучасній освіті, а саме особистісно зорієнтованого навчання (ОЗН) і компетентнісного підходу (КП). Запропоновано цілісну модель інноваційного навчання, репрезентовану системою форм, методів і прийомів її реалізації на уроках української мови.
В статье обосновывается необходимость инновационного обучения на уроках украинского языка с точки зрения новейших тенденций/подходов к формированию личности в современном образовании, а именно личностно-ориентированного обучения (ЛОО) и компетентностного подхода (КП). Рассматривается целостная модель инновационного обучения, представленная системой форм, методов и приемов ее реализации на уроках украинского языка.
The article substantiates the need for innovative education in the Ukrainian language learning in terms of the latest trends / approaches to identity formation in contemporary education, individually oriented education (IOE) and competence-based approach (CBA). An integrated model of innovation represented by the system of forms, methods and techniques for its implementation in the Ukrainian language learning has been spotlighted in the paper.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23276
Appears in Collections:Статті в наукових журналах та публікації в інших виданнях БСДItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.