Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23114
Title: Фізика: збірник завдань для самостійної роботи
Other Titles: Физика: сборник задач для самостоятельной работы
Authors: Козлова, Тетяна Володимирівна
Козлова, Татьяна Владимировна
Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Муранов, Олександр Сергійович
Муранов, Александр Сергеевич
Issue Date: Apr-2011
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Фізика : зб. завд. для самост. роботи / Муранова Н. П., Козлова Т. В., Муранов О. С. – К. : НАУ, 2011. – 144 с.
Abstract: Збірник містить тестові завдання з фізики різних форм, які відповідають типам завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Його зміст відповідає програмі зовнішнього незалежного оцінювання з фізики для вступників до вищих навчальних закладів і програмі середніх загальноосвітніх шкіл. Для слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету, а також учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.
Сборник содержит тестовые задания по физике различных форм, которые соответствуют типам заданий внешнего независимого оценивания. Его содержание соответствует программе внешнего независимого оценивания по физике для поступающих в высшие учебные заведения и программе средних общеобразовательных школ. Для слушателей подготовительных курсов Института доуниверситетской подготовки Национального авиационного университета, а также учащихся выпускных классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев для подготовки к внешнему независимому оцениванию по физике.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/23114
ISBN: 978-966-598-691-1
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізика: збірник завдань для самостійної роботи.pdfЗбірник завдань2.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.