Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22504
Title: НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Фізика»
Other Titles: НП "Фізика"
Authors: Сакун, Тетяна Миколаївна
Keywords: Фізика
Дослідження
Експеримент
Механіка
Максвел
Кінематика
Больцман
Ентропія
Оптика
Квантова фізика
Хвилі
Квантова фізика
Issue Date: 26-Feb-2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Фізика» розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . Метою викладання дисципліни є вивчення основних фізичних явищ та ідей; оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями класичної і сучасної фізики, а також методами фізичного дослідження; оволодіння методами фізичного дослі¬дження; ознайомлення з сучасною експериментальною фізичною апаратурою, формування навиків проведення фізичного експерименту; формування наукового світогляду і сучасного фізичного мислення; опанування способами і методами розв’язання конкретних задач з різних розділів фізики; формування вміння виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутньої спеціальності. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  опанування способів та методів фізичного дослі¬дження.  формування наукового світогляду, сучасного фізичного мислення;  вміння виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутньої спеціальності;
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22504
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізика НП 6.040106_2015.docНавчальна програма2.07 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.