Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22240
Title: Вплив запроектних навантажень на напружено-деформований стан конструкцій будівель та споруд
Authors: Ромашкіна, Марина Андріївна
Keywords: будівлі та споруди
Issue Date: 26-Aug-2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дисертація присвячена розробці методик та алгоритмів, що дозволяють оцінити напружено-деформований стан конструкцій будівель і споруд при запроектних впливах, з урахуванням процесу пристосовуваності. Розроблено та теоретично обґрунтовано створення профілю дефлаграційної хвилі з врахуванням динамічної складової при вибуху побутового газу в житловій будівлі для визначення залишкового ресурсу несучої здатності конструкцій. Виконано комп’ютерне моделювання і розрахунок об’єктів з урахуванням впливу запроектних навантажень та фактичного технічного стану, за результатами аналізу їхніх напружено-деформованих станів ідентифіковані небезпечні руйнівні тенденції. Виконано порівняльні аналізи натурних та чисельних досліджень одержаних за розробленою методикою, які показали достатню збіжність результатів, а також покладених в її основу передумов і допущень.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22240
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради К 26.062.12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_M. Romashkina.pdf14.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.