Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21911
Title: АКТУАЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Authors: Василишина, Наталія Максимівна
Keywords: сфера обслуговування
Issue Date: Mar-2016
Abstract: У представленому науково-педагогічному дослідженні висвітлено один з аспектів туристичної освіти в Україні на сучасному етапі. Зокрема, актуальність наукового пошуку полягає в тому, що сучасні світові тенденції щодо попиту в сфері туризму формують нові туристичні послуги і ставлять перед вищою освітою завдання з підготовки конкурентоспроможних фахівців з туризму. Був проведений аналіз наукових джерел, який дав змогу стверджувати, що питання розробки змісту професійної освіти фахівців туристичної сфери, так і української постійно знаходяться в центрі уваги вчених. Відповідно метою дослідження були напрями професійно-кваліфікаційної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму в Україні шляхом аналізу державних документів, зокрема постанов Кабінету Міністрів України, а також виокремлення суттєвих фахових туристичних компетентностей (знань, вмінь, навичок та комунікацій) у майбутніх бакалаврів вищезазначеної галузі знань. Зроблено висновок, що незважаючи на посилену увагу вчених до проблеми фахової підготовки майбутніх професійних бакалаврів галузі туризму у вищих навчальних закладах України та Туреччини, важливі її аспекти залишаються недостатньо дослідженими.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21911
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття_Н.М.Василишина.doc381 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.