Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21682
Title: Лабораторний практикум (для заочників)
Other Titles: Органічна хімія: Лабораторний практикум для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання напряму 0916 “Хімічна технологія та інженерія”
Authors: Кустовська, Антоніна Дмитрівна
Білокопитов, Юрій Васильович
Keywords: Лабораторний практикум
Issue Date: 2004
Citation: Даний практикум складений за програмою курсу “Органічна хімія” для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.091604 “Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів”. Він включає лабораторні роботи, метою яких є знайомство студентів на практиці з методами синтезу, виділення та очищення органічних сполук, визначення їх основних фізичних констант (температур плавлення і кипіння, густини, показника заломлення), а також із властивостями насичених і ненасичених вуглеводнів, ароматичних сполук, спиртів, фенолів, етерів, естерів, галоген похідних органічних сполук, способами одержання вказаних сполук і характерними для них реакціями. Наводиться також опис лабораторних приладів та обладнання, які звичайно використовуються при проведенні синтезів органічних сполук, а також правила з техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт. Для більш глибокого і цілеспрямованого вивчення органічної хімії перед більшістю лабораторних робіт дається короткий теоретичний огляд, а також запитання та вправи для самостійної роботи студентів. В основу написання методичних вказівок покладено досвід з викладання курсу органічної хімії та проведенню лабораторних занять з цієї дисципліни на факультеті охорони довкілля за спеціальністю 7.091604 “Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів”.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21682
Appears in Collections:Лабораторні практикуми кафедри хімії і хімічної технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лаб практикум для ІЗДН.DOCЛабораторний практикум укладено відповідно до навчальної програми з органічної хімії для студентів вищих навчальних закладів напряму 091604 “Хімічна технологія та інженерія”. Практикум містить рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та послідовності дій, якою варто керуватися під час підготовки до лабораторних занять, виконання лабораторних робіт і оформлення протоколу дослідів з органічної хімії. У ньому приведені елементи науково-дослідних робіт, що повинно сприяти розвитку творчого мислення у студентів. Призначений для організації самостійної роботи студентів напряму 7.0916 “Хімічна технологія та інженерія”, виконання лабораторних робіт і контролю знань.5.66 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.