Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21608
Title: Фізична хімія: лабораторний практикум
Authors: Косенко, Олена Іванівна
Іванов, Сергій Віталійович
Столярова, Наталія Вікторівна
Keywords: фізична хімія
Лабораторний практикум
Issue Date: 2005
Abstract: Курс фізичної хімії є важливим в підготовці інженерів-хіміків та технологів, оскільки він поглиблює і узагальнює фундаментальні знання основних законів природознавства, отриманих при вивченні неорганічної, органічної, аналітичної хімії, дає теоретичну підготовку, необхідну для розуміння різноманітних технологічних процесів і подальшого вивчення спеціальних технологічних дисциплін. Важливу роль в засвоєнні курсу фізичної хімії відіграє виконання лабораторних робіт, яке допомагає краще зрозуміти і закріпити теоретичний матеріал, пов’язати його з практикою, а також виробляє у студента навички експериментальної роботи в лабораторії. Лабораторні роботи, вміщені в лабораторному практикумі, охоплюють всі розділи теоретичного курсу фізичної хімії, передбачені навчальною програмою: термодинаміку, хімічну і фазові рівноваги, розчини, електрохімію, кінетику хімічних реакцій та каталіз. При підготовці до виконання лабораторної роботи необхідно засвоїти теоретичний матеріал, наведений в загальних теоретичних відомостях до роботи, вміти відповісти на питання для домашньої підготовки, які слугують для перевірки знань студента, зрозуміти мету та методику виконання роботи, а також приготувати в зошиті для лабораторних робіт протокол виконання роботи, в якому вказати: назву та мету лабораторної роботи, навести схеми установок, які використовуються при проведенні дослідів, описати хід виконання дослідів та методи обробки експериментальних даних. При виконанні роботи в лабораторії в протоколі необхідно вказати дату, записати об’єкти досліджень та результати вимірю-вань. Далі в протоколі наводяться хід обчислення експериментальних даних та результати обчислень, будуються графічні залежності, визначаються фізико-хімічні константи та порівнюються з наведеними в довідковій літературі, тощо. Закінчується протокол висновками. Під час роботи в лабораторії фізичної хімії необхідно дотримуватись загальних правил роботи в хімічній лабораторії, з якими студенти вже знайомі по роботі в інших хімічних лабораторіях.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21608
Appears in Collections:4. Лабораторні практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лаб.практ..docЛабораторний практикум вміщує лабораторні роботи, які повністю охоплюють тематику теоретичного курсу фізичної хімії, а саме: термодинаміку, хімічну і фазові рівноваги, розчини, електрохімію, кінетику хімічних реакцій та каталіз. Він має за мету допомогти студентові опанувати теоретичний матеріал та підготуватися до експериментального вивчення викладених законів та явищ. Кожна робота містить короткі теоретичні відомості, питання для домашньої підготовки, опис необхідного обладнання та методику виконання експериментальної частини роботи, а також методи обробки отриманих даних. Призначений для студентів напрямів 0916 “Хімічна технологія та інженерія” та 0929 “Біотехнологія”.955 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.