Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20296
Title: Синергетична модель розвитку вищої професійної освіти
Authors: Лузік, Ельвіра Василівна
Keywords: професійна компетентність, інноваційна модель, особистісні здібності, синергетична парадигма, освітньо-педагогічна взаємодія
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Зміни в науці, глобалізація та інформатизація світової економіки зумовлюють формування нових вимог до професійної компетентності сучасних фахівців, що безпосереднім чином впливає на розуміння мети, завдань і характеру їх підготовки, обумовлюючи, таким чином, оновлення системи освіти у її цільових, змістовних і ціннісних контекстах. Для пошуку правильних відповідей на питання яка ж за змістом і формою освіта задовольнить людину 21 століття потрібна інноваційна модель освіти, предметний зміст знань якої забезпечить інформаційний багаж і розвиток особистісних здібностей, а також смисложиттєве обгрунтування мотивації професійної діяльності при наявності адекватних засобів і освітньо-виховних технологій. Сучасна методологія дослідження відкритих самоорганізуючих систем, визначаючись такими властивостями творчої сутності синергетики як нелінійність, когерентність, відкритість, формує нову методологію вирішення інформаційної кризи, яка стала однією з найбільш актуальних проблем у сучасній науці й освіті. Саме застосування понять, принципів, методів та моделей синергетичної парадигми, стаючи основою еволюції вищої професійної освіти, зможе звільнити свідомість фахівця від ідей і методів насильницької педагогіки, сприяючи збагаченню навчально-виховного процесу діалоговими засобами та методами освітньо-педагогічної взаємодії.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20296
Appears in Collections:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Синергетична модель.docx27.41 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.