Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19037
Title: Роль мотивації та самостійної роботи студентів для вдосконалення рівня володіння англійською мовою та мовленням з аудіовідеозасобами на практичних заняттях.
Authors: Березнікова, Наталія Іванівна
Keywords: пізнавальна діяльність, стратегії самостійної роботи, самоосвіта, ведучі модальності сприйняття, мовленнєва діяльність, спілкування
Issue Date: 2010
Publisher: Вісник міжнародного дослідного центру «Людина: мово, культура, пізнання», Кривий Ріг: 2010.
Series/Report no.: Щоквартальний науковий журнал;Том. №26 – 2010. – С.56-64
Abstract: Стаття акцентує увагу на важливій ролі самостійної роботи студентов як важливого інструменту педагогічних технологій для розвитку особистісно-оріентованих стратегій навчання, вдосконалення знань та навичок іншомовної компетенції студентів вищої технічної школи.
The role of motivation and autonomous work of students to enhance English language and speech with the help of audio and video during English lessons The article deals with efficient ways of usage by pedagogical technologies the autonomous work as an efficient tool in High technical school. Due to these autonomous work strategies the positive progress is achieved in stimulation of a persistent educational motivation in the language learning process and success in the development of speech improvement in English.
Роль мотивации и самостоятельной работы студентов для совершенствования уровня владения английского языка и речи с помощью аудіо-видеосредств на практических занятиях Статья рассматривает роль самостоятельной работы студентов и пути ее использования педагогическими технологиями как один из важных инструментов обучения в высшей технической школе. Благодаря этому, достигается устойчивая мотивация в изучении английского языка и значительный успех в овладении английской речью.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19037
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Березникова2010 _В_сник_Кр_ Рог.pdfСтаття108.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.