Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19036
Title: Виконання вправ як етап підготовки сприймання автентичних англомовних відеофільмів та розвитку мотивації при вивченні іноземної мови.
Authors: Березнікова, Наталія Іванівна
Keywords: пізнавальні мотиви, пам’ять, мислення іноземною мовою, потреба самоосвіти, розвиток навичок спілкування
Issue Date: 2009
Publisher: Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мово, культура, пізнання», Кривий Ріг: 2009
Series/Report no.: Щоквартальний науковий журнал;Том. №21 – С.42-48
Abstract: Стаття приділяє увагу ефективному використанню педагогічними технологіями аутентичних відеофільмів як мультимедійных засобів в вищій технічній школі для підвищення рівня сприйняття вивчаємого матеріалу та інтенсифікації процесу навчання англійської мови та мовлення.
The process of makig exercises as a preparatory step in perception of authentical English-speaking movies and the development of motivation in foreign language learning The article deals with efficient ways of usage by pedagogical technologies authentical English-speaking movies as multimedia tools in High technical school. Due to these means the positive progress is achieved in stimulation of a persistent educational motivation in the language learning process and success in the development of speech improvement in English.
Выполнение упражнений как етап восприятия аутентичных англоязычных видеофильмов и развития мотивации при изучении иностранного языка Статья рассматривает эффективные пути использования педагогическими технологиями аутентичных видеофильмов как мультимедийных инструментов в высшей технической школе. Благодаря этому, достигается устойчивая мотивация изучения английского языка и значительный успех в овладении английской речью.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19036
Appears in Collections:Наукові роботи НПП кафедри іноземних мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Березникова 2009 _В_сник-Кр_Рог.pdfСтаття112.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.