Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17461
Title: КЛАСИЧНА ТА СУЧАСНА ГЕОПОЛІТИКА: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
Authors: Кондратенко, Олег Юрійович
Keywords: геополітика, географічний простір, геополітичні інтереси, Ф. Рацель, Х. Маккіндер, Н. Спікмен.
Issue Date: 2015
Publisher: Міжнародні відносини: серія «Політичні науки». – 2015. – №9 http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2645/2351
Abstract: Геополітика займає дедалі помітніше місце у методології вивчення та осмислення сучасних міжнародних процесів і трансформацій світового порядку. У свою чергу помічаємо посилений дискурс відносно визнання геополітики однією з соціогуманітарних наук, що лише посилює до неї увагу широкого загалу. Проте повністю зрозуміти суть цього феномену неможливо без звернення до його витоків. Корені географічного розуміння просторових процесів беруть свій початок ще з часів античності, утім піку свого розквіту геополітика досягла на рубежі ХІХ–ХХ ст. Цей період в історії геополітики прийнято вважати класичним, оскільки на фоні наростання міждержавної конкуренції за морський і сухопутний простір народжується цілий ряд оригінальних на той час ідей відносно пояснення впливу географічного простору на долю та поведінку держав. Одне з центральних місць концепту представників класичної геополітики займає стратегія встановлення світової гегемонії
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17461
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кондратенко Класична геополітика.odt1.9 MBOpenDocument TextView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.