Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16177
Title: ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ
Authors: Заслужена, Алла Андріївна
Keywords: зміст підготовки, бакалавр з англійської мови та літератури, бакалаври-філологи, інтегрований фахівець, методологічні підходи, університет, Швейцарська Конфедерація.
Issue Date: 2015
Publisher: 3) Барановська Л.В., Заслужена А.А. Особливості змісту підготовки бакалавра з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації/Порівняльна професійна педагогіка №1(т.5), 2015: наук.журнал/голов.ред. Н.М. Бідюк. – К. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 148-153.
Abstract: Cтаття присвячена контент-аналізу особливостей підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації. Виявлено, що особлива увага даній проблемі вітчизняними вченими не приділялась, оскільки особливості підготовки майбутніх учителів та викладачів іноземної мови у ВНЗ інших країн, зокрема Німеччини, США, Фінляндії, Мексики, Великобританії, Угорщини, Японії, є більш дослідженими. Дослідження особливостей навчальних планів університетів Швейцарської Конфедерації в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу дозволило нам дійти висновку про те, що навчання студентів здійснюється на основі полікультурного, компетентнісного та комунікативного підходів. Особливістю змісту підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації є вивчення англійської мови у контексті загальної мовної картини світу, її стильовому та діалектному значенні. Нами було виявлено, що комунікативний аспект вивчення бакалаврами англійської мови виявляється при опануванні змісту навчальних дисциплін «Дослідження соціолінгвістики» та «Соціофонетика»; англійська мова вивчається в контексті розуміння її як засобу взаємодії в умовах освітньої та культурної інтеграції народів світу і засобу конструктивного полілогу у Швейцарській Конфедерації. Досвід швейцарських університетів може бути запозичений вітчизняними ВНЗ для формування полікультурної та комунікативної особистості майбутнього філолога.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16177
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Барановська Л.В., Заслужена А.А..укр..rtf202 kBRTFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.