Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16154
Title: СЛОВА-РЕАЛІЇ В ТУРИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ I ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ
Authors: Ковтун, Олена Віталіївна
Keywords: мовна реалія
туристичний текст
труднощі перекладу
прагматична адаптація
перекладацькі трансформації
Issue Date: 2014
Publisher: Ковтун О.В. Слова-реалії в туристичних текстах: лінгвістичний i перекладознавчий аналіз / О.В.Ковтун // Наукові записки Вінницького державного педагогічного універcитету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (Мовознавство) : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Фірма Планер», 2014. – Вип. 21. – С. 350–356.
Abstract: Статтю присвячено комплексному лінгвістичному i перекладознавчому аналізу слів-реалій (на матеріалі текстів туристичної галузі). Переклад туристичних текстів відрізняється за формою, мовними засобами, яскраво вираженою комунікативною спрямованістю. У процесі перекладу туристичних текстів перекладачеві доводиться розв’язувати як лінгвістичні проблеми, зумовлені розходженнями в семантичній структурі й використанні двох мов у процесі комунікації, так і проблеми соціокультурної адаптації тексту. Слова-реалії слугують для номінації понять і явищ, що не мають точних лексичних відповідників у соціокультурних парадигмах інших мов. Труднощі перекладу реалій зумовлені: 1) відсутністю в мові перекладу відповідника (еквівалента, аналога) через брак у носіїв мови об'єкта, який ця реалія позначає; 2) необхідністю передання не лише предметного значення (семантики) реалії, а й колориту (конотації) – її національного та історичного забарвлення. Визначено основні способи відтворення слів-реалій у туристичних текстах: транскрипція, транслітерація, переклад функціональним аналогом, повне і часткове калькування, контекстуальний переклад, дескриптивна перифраза, комбінована реномінація, безперекладне запозичення i вилучення реалії.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16154
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вiнниця_2015.doc123.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.