Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15906
Title: Судова помилка в адміністративному судочинстві
Authors: Горбалінський, Володимир Володимирович
Keywords: юридична помилка
адміністративне судочинство
Issue Date: 27-Aug-2015
Publisher: дис. ... канд. юрид. наук :12.00.07 / Горбалінський Володимир Володимирович; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2015. — 206 с.
Abstract: Дисертацію присвячено встановленню сутності, судової помилки в адміністративному судочинстві, систематизації таких помилок, визначенню причин їх виникнення та способів усунення, виявленню недоліків у правовому регулюванні відносин щодо здійснення правосуддя адміністративними судами та обґрунтуванню на цій основі пропозицій щодо внесення змін до адміністративного матеріального і процесуального законодавства. На основі вивчення існуючих доктринальних положень щодо визначення юридичної і зокрема, судової помилки, з урахуванням специфіки процесуальної форми відправлення правосуддя в адміністративних справах, специфіки адміністративних правовідносин сформульовано поняття та визначено ознаки судової помилки в адміністративному судочинстві. Надано характеристику судовій помилці з позиції розуміння її як, передусім, відхилення від встановленого порядку розгляду судових адміністративних справ. Визначено види судових помилок в адміністративному судочинстві за конкретними критеріями. Здійснено систематизацію причин виникнення судових помилок. Особливу увагу приділено прогалинам та колізіям адміністративного матеріального та процесуального законодавства як об’єктивним причинам судових помилок, а також особливостям та проблемам тлумачення норм права адміністративним судом при здійсненні правосуддя як суб’єктивним причинам їх виникнення. Визначено пропозиції щодо усунення вказаних прогалин та колізій, а також основні шляхи вирішення проблем такого тлумачення. З урахуванням помилок, які допускаються суддями адміністративних судів визначено гарантії належного фахового рівня їх підготовки. При цьому окрему увагу приділено таким специфічним гарантіям підготовки суддів адміністративних судів, як врахування особливостей окремих категорій осіб-кандидатів на посаду судді; нормативне забезпечення спеціалізації підготовки. Надано характеристику перегляду судових рішень адміністративних судів як способу усунення судових помилок. Такий перегляд розуміється у широкому (як система передбачених законодавством процедур перегляду) та вузькому (як конкретні види процесуальних форм перегляду судових рішень) сенсі.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/15906
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Горбалінський_dis.docдисертація955.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.