Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14395
Title: Методологічні засади розвитку авіапідприємств в умовах економічної трансформації
Authors: Капаруліна, Ірина Миколаївна
Keywords: організаційна патологія
Issue Date: 2015
Abstract: Капаруліна І. М. Методологічні засади розвитку авіапідприємств в умовах економічної трансформації. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний авіаційний університет, Київ, 2015. Дисертація спрямована на формування цілісного узгодженого комплексу теоретичних, методологічних і методичних засад дослідження розвитку підприємств з обґрунтуванням специфіки розвитку авіапідприємств в умовах економічної трансформації на засадах поле-об’єктної методології. В роботі систематизовано концептуально-методологічний базис дослідження розвитку підприємства та запропоновано цілісну поле-об’єкту теорію розвитку підприємства, в якій виділяються дві органічні складові – розвиток підприємства і суспільно-економічний розвиток. Обґрунтовано методологічний патерн та методологічні принципи дослідження. Сформовано концепцію підприємства як економічного об’єкта з обґрунтуванням змісту, функцій і місця підприємства у суспільно-економічних відносинах. Розроблено фреймово-метафоричну та параметричну моделі підприємства, що презентують підприємство як розподілені за функціональними напрямами виробничі чинники у вигляді структурованих активів. Обґрунтовано основні закономірності розвитку підприємства у вигляді концепцій індивідуального та історичного розвитку підприємства. Уточнено термінологічний апарат теорії розвитку підприємства. Розроблено низку теоретико-методичних підходів: підхід до визначення рівня розвитку підприємства, підхід до діагностування організаційних патологій, підхід до дослідження структури економіки та ін. Ключові слова: еволюція, адаптація, криза, організаційна патологія, цикл, внутрішнє середовище, суспільно-економічний розвиток, поле-об’єктна методологія, потенціал, конкурентоспроможність.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14395
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_diss_kaparulina.pdf13.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.