Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14328
Title: Підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості
Authors: Павелко, Віталій Юрійович
Keywords: система управління якістю
Issue Date: 2015
Abstract: Павелко В.Ю. «Підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості». – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний авіаційний університет, м. Київ, 2015. Дисертацію присвячено розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості. У роботі систематизовано сучасні підходи до визначення сутності, змісту та видів ефективності управління; виявлено зміст і форми якості та критерії її оцінювання в системі управління підприємством сфери послуг; проведено аналіз існуючих методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства сфери послуг, визначено роль та місце аеропорту в системі національного аеропортового господарства; проведена маркетингова оцінка рівня якості послуг аеропортового комплексу; проведена діагностика управління аеропортовим комплексом за критерієм ефективності, запропоновано алгоритм розробки та впровадження системи менеджменту якості вітчизняного аеропортового комплексу; розроблено методику моніторингу процесів системи менеджменту якості аеропортового комплексу; обґрунтовано організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14328
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дисер_Павелко ПВ.pdf4.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.