Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14245
Title: Маркетингове забезпечення діяльності авіакомпанії на ринку агроавіаційних послуг
Authors: Герасименко, Ірина Миколаївна
Keywords: маркетинг
Issue Date: 2015
Abstract: Герасименко І.М. Маркетингове забезпечення діяльності авіакомпанії на ринку агроавіаційних послуг. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). –Національний авіаційний університет, Київ, 2015. Дисертація присвячена розробці теоретичних, методичних положень та практичних рекомендацій щодо маркетингового забезпечення діяльності авіакомпанії на ринку агроавіаційних послуг. Проведено дослідження та узагальнено основні теоретичні підходи до різного тлумачення маркетингу та дано визначення маркетингу агроавіаційних робіт. Запропоновано визначення маркетингових комунікацій та розроблено схему взаємозв’язку учасників ринку агроавіаційних робіт. Визначено основи формування ринку агроавіаційних послуг. Встановлено кореляційну залежність рівня врожайності від застосування авіаційного способу обробки сільськогосподарських угідь. Обґрунтовано складові й сформовано механізм маркетингового забезпечення діяльності авіакомпанії при виконанні агроавіаційних робіт у сільському господарстві, запровадження та використання якого передбачає певну послідовність дій системи управління при врахуванні впливу на авіакомпанію її зовнішнього та внутрішнього середовища, зробить можливим досягнення авіакомпанією основної мети – збільшення обсягів виконання робіт й отримання прибутку
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/14245
Appears in Collections:Дисертації та автореферати спеціалізованої вченої ради Д 26.062.02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis Gerasimenko.doc3.22 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.