Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13754
Title: Єдність українського освітнього простору: витоки українського шкільництва та становлення українознавчої освіти в зарубіжжі
Authors: Божук, Людмила Володимирівна
Keywords: еміграція, українське зарубіжжя, український освітній простір, українське шкільництво, українознавча освіта
эмиграция, украинское зарубежье, украинское образовательное пространство, украинское школьное образование, украиноведческое образование
emigration, the Ukrainian abroad, the Ukrainian school edukation movement, Ukrainian educational field, Ukrainian studies
Issue Date: Nov-2014
Publisher: ТОВ «Інновація»
Citation: 1. Божук Л. В. Єдність українського освітнього простору: витоки українського шкільництва та становлення українознавчої освіти в зарубіжжі // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю., 29 листопада 2014 р., м. Дніпропетровськ: у 4-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2014. – Ч. 4. – С. 9–13.
Abstract: В статті розглядається українське шкільництво в зарубіжжі як цілісний взаємозв’язаний процес – складова української педагогіки, важливий чинник збереження української національної ідентичності. Виокремлюються найважливіші передумови становлення української шкільної освіти за межами України.
В статье рассматривается школьное образование украинского зарубежья как целостный взаимосвязанный процесс – составная украинской педагогики, важный фактор сохранения украинской национальной идентичности. Определяются наиважнейшие условия становления украинского школьного образования за пределами Украины.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13754
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри історії та документознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПСГЧ_Дніпропетровськ_4.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.