Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13380
Title: Співвідношення свободи самовираження та захисту суспільної моралі в законодавстві України в контексті європейської правової традиції
Authors: Юринець, Юлія Леонідівна
Keywords: свобода творчості
суспільна мораль
Issue Date: 2011
Publisher: Європейські студії і право, 2011, № 1 (3). - Електронне наукове фахове видання. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/esp/2011_1/txts/Euro_studiy/Yurinets.pdf
Abstract: У статті досліджуються та узагальнюються підходи європейської правової традиції, втілені, зокрема, у рішеннях Європейського суду з прав людини щодо компромісів у сфері свободи творчості (свободи самовираження). Показано, що українське законодавство в цілому сприймає ці підходи. Доведено, що свобода самовираження не вважається безмежною і в демократичних правових системах, однак необхідні чіткі правила, встановлені законом, для обґрунтованого застосування відповідних обмежень та запобігання свавіллю в цей сфері.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13380
Appears in Collections:Наукові роботи науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів кафедри конституційного і адміністративного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_Європейські студіїі_2011.pdfСтаття у фаховому виданні336.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.