Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10905
Title: Дидактичні матеріали з дисципліни «ГРАМАТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» для 3 курсу ІЗДН
Authors: ШАХНОВСЬКА, Ірина Ігорівна
Keywords: English Grammar
Issue Date: 1-Sep-2014
Abstract: Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у 6 семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення знань, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни. Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної роботи майбутнього фахівця з перекладознавства. Конкретна мета роботи міститься у поглибленні теоретичних знань студентів з граматики англійської мови. Для написання курсової роботи студент повинен визначитися з темою, яка б максимально відповідала його власним інтересам та стала б корисною у подальшому професійному розвитку; скласти розширений план-конспект курсової роботи; опрацювати необхідний для написання курсової роботи об’єм теоретичної літератури; оволодіти правилами написання та оформлення курсових робіт; вчасно подати курсову роботу своєму керівникові для її рецензування; успішно представити та захистити свою курсову роботу. Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати базові поняття предмету «Граматика англійської мови» та набути поглиблених знань з проблематики обраної теми; вміти самостійно опрацьовувати фактичний матеріал дослідження та сформулювати концепцію майбутньої курсової роботи. Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.
Description: Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної роботи майбутнього фахівця з перекладознавства. Конкретна мета роботи міститься у поглибленні теоретичних знань студентів з граматики англійської мови. Для написання курсової роботи студент повинен визначитися з темою, яка б максимально відповідала його власним інтересам та стала б корисною у подальшому професійному розвитку; скласти розширений план-конспект курсової роботи; опрацювати необхідний для написання курсової роботи об’єм теоретичної літератури; оволодіти правилами написання та оформлення курсових робіт; вчасно подати курсову роботу своєму керівникові для її рецензування; успішно представити та захистити свою курсову роботу. Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати базові поняття предмету «Граматика англійської мови» та набути поглиблених знань з проблематики обраної теми; вміти самостійно опрацьовувати фактичний матеріал дослідження та сформулювати концепцію майбутньої курсової роботи.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10905
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курсові Граматика ІЗДН 2014.doc59.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.