Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10796
Title: Світові тенденції впровадження стандарту ISO 50001 в діяльність аеропортів
Authors: Стрелкова Галина Георгіївна
Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: аеропорт
інфраструктура
енергетичний менеджмент
стандарт ISO 50001
енергоспоживання
Issue Date: Oct-2014
Publisher: ТОВ "Інформсервіс"
Citation: Стрелкова Г. Г. Світові тенденції впровадження стандарту ISO 50001 в діяльність аеропортів / Г. Г. Стрелкова, Г. М. Агєєва // Енергетична безпека на транспорті: підвищення енергоефективності, зниження залежності від природного газу: Восьма наук.-практ. конф., 9-10 жовтня 2014 р., м. Київ: матеріали. - С.118-122.
Abstract: Враховуючи ситуацію щодо постачання природного газу в Україну, для вітчизняних авіапідприємств актуальним є пошук можливостей для підвищення енергоефективності та диверсифікації джерел енергопостачання з метою енергозабезпечення неавіаційних видів діяльності на території аеропорту.
Description: [1]. Стрелкова Г. Г. Енергетична ефективність aeponopтів у рамках концепції «місто-аеропорт» / Г. Г. Стрелкова, Г. М. Агєєва // Енергоефективність в будівництві та архітектурі. - 2014. - Вип.6. - С.288-294. [2]. Стрелкова, Г. Г. Можливості використання технологій з відновлювальними джерелами енергії для енергозабезпечення аеропортів / Г. Г. Стрелкова, Г. М. Агєєва // Сталий енергетичний розвиток: сучасні тенденції, технології та рішення: Міжнар. наук.-практ. та навч.-метод. конф., 24 вересня 2014 р., м. Київ: збірник тез. - К.: НТТУ «КПІ», 2014. - С.48. [3]. ISO 50001:2011. Energy management systems - Requirements with guidance for use. - CEN/CENELEC. - European Committee for Standardization. - 2011. - 22 p. [4]. Win the energy challenge with ISO 50001: [Електрон. ресурс]. - Режим доступ: http ://www.iso.org/iso/home/store/publication_item.htm?pid=PUB 100282 [5]. Стрелкова, Г. Г. Досвід сертифікації систем енергетичного менеджменту об’єктів інфраструктури авіаційного транспорту за вимогами стандарту ISO 50001/ Г. Г. Стрелкова, Г. М. Агєєва // Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку - 2014: I М1жнар. наук.-практ. та навч.-метод. конф., 27-29.05.2014 р.: матеріали конф. - К.: НТУУ «КПІ», 2014.- С. 64-65. [6]. Energy, transport and environment indicators. 2013/ European Commission, Eurostat. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. - 247 p. [7]. Агєєва, Г. М. Аеропорти майбутнього - енергоефективні аеротрополки/ Г. М. Агєєва, Г. Г. Стрелкова // Аеропорти - вікно в майбутне: V Міжнар. наук.-практ. конф., 16- 17 червня 2014 р.: тези доповідей. - К.: НАУ, 2014. - С.23-24. [8]. ДСТУ 4472:2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги. - К.: Держспоживстандарт Украши, 2005. - 22 с. [9]. ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадіях розроблення та впровадження. - К.: Держспоживстандарт Украши, 2007. - 14 с. [10]. ДСТУ 5077:2008 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Перевірка та контроль ефективності функціонування. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. - 25 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10796
Appears in Collections:Тези конференцій кафедри архітектури та просторового планування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Агеева. Конференция 2014.pdf307.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.