Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10225
Title: Основи теорії кіл, сигналів та процесів в cистемах технічного захисту інформації: підручник для студентів вищих навчальних закладів.
Authors: Шокало, Володимир Михайлович
Keywords: основи теорій кіл
підручник
Issue Date: Nov-2011
Publisher: НТМТ
Abstract: У першій частині підручника розглянуто основнi поняття, елементи, закони і методи аналізу електричних кiл в усталеному режимі постійного та синусоїдного струмів; комплексні передатні функції, частотнi та часові характеристики електричних кiл; чотириполюсники і фільтри; аналіз перехідних процесів; кола з розподіленими параметрами, довгі лінії; основи синтезу кіл. Вміщено велику кількість ілюстрацій та прикладів розв’язання задач, запитання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань з кожної розглянутої теми, а також довідкову та історичну інформацію з основних розділів теорії кіл та сигналів. Для студентів усіх форм навчання напряму «Системи технічного захисту інформації», а також студентів, які вивчають споріднені дисципліни за напрямами «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Радіотехніка», «Телекомунікації» та «Радіоелектронні апарати».
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10225
ISBN: 978-617-578-078-7
Appears in Collections:Рекомендовані джерела для вивчення дисциплін напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" ОКР "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОТК_СПр_в_ТЗИ_учебн_Харьков.pdf17.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.