Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40485
Title: Географічний регіон як об’єкт туристичного маркетингу
Authors: Беркова, Оксана Петрівна
Борисюк, Оксана Анатоліївна
Дудник, Іван Миколайович
Keywords: географічний регіон
регіон
туристичний маркетинг
маркетинг регіону
регіональний туристичний маркетинг
туристичний регіон
Issue Date: 2019
Citation: Беркова О., Борисюк О., Дудник І. Географічний регіон як об’єкт туристичного маркетингу / О.П.Беркова, О.А.Борисюк, І.М.Дудник. - Вісник Київського національного університету імені тараса Шевченка. Серія: Географія. – 2019. – Вип. 1(74). – С. 75-82.
Abstract: Досліджено географічні та регіонально-економічні підходи до змісту та особливостей туристичного маркетингу, зокрема його регіональних аспектів. Обґрунтовано необхідність і доцільність застосування категорії географічного регіону як складної територіальної системи в якості інтегрального об’єкта регіонального маркетингу в туризмі; розглянуто особливості та принципи такого застосування. Визначено, що регіон являє собою суспільно-географічну систему, яка в найпершому наближенні являє взаємопов’язану сукупність різноякісних елементів (природа- населення – господарство) в умовах цілісної території. По-перше, такий підхід дає змогу взаємопов’язано відобразити всю сукупність часткових (вузькодисциплінарних) уявлень регіону, об’єднуючи всі атрибутивні та змістовно-функціональні ознаки (властивості) цілісної території (регіону). По-друге, географічний регіон є значно ширшим та об’ємними поняттям, ніж туристичний регіон, а ця обставина дає змогу в складі географічного регіону гносеологічно виділити туристичний регіон для конкретного вирішення завдань регіонального маркетингу, а інші елементи, які не «увійшли» до туристичного регіону, але онтологічно присутні в географічному регіоні, будуть розглядатися як найближче середовище-оточення функціонування туристичного регіону. Запропоновано розглядати «регіональний туристичний маркетинг» як цілеспрямовану діяльність передусім суб’єктів туризму та органів державного регулювання, яка спрямована на ринкове просування певних туристичних продуктів з урахуванням регіональних особливостей або особливостей регіонального розвитку. Окреслено особливості перспективних підходів до географічного поглиблення засад регіонального туристичного маркетингу (сегментація споживчого ринку, поділ ринку туристичних послуг як геопросторової системи на територіальні сегменти (зони, райони, ареали) та відповідній територіальній делімітації сегментів ринку, обґрунтування маркетингової сутності форм територіальної локалізації туристичної сфери комплексного аналізу територіальної структури та регіональної диференціації туристичного продукту, обґрунтування геоекологічних нормативів, аналізу та оптимізації транспортно-територіальних систем як елементів туристичного продукту та як елементів інфраструктури регіону тощо ). Для проведення дослідження запропоновано методичну схему, що складається з декількох етапів.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40485
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри міжнародного туризму та країнознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ГЕОГРАФІЧНИЙ РЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ ТУРИСТИЧНОГОМАРКЕТИНГУ.docx60.42 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.