Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/38115
Title: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Other Titles: CARACTERISTICS AND PROSPECTS FOR DEVELOPEMNT OF LEGAL AND REGULATORY SUPPORT OF EXPERNAL INDEPENDENT ASSESSMENT IN UKRAINE
Authors: Головко, Світлана Григорівна
Keywords: зовнішнє незалежне оцінювання
нормативно-правове забезпечення
освітянське право
базове законодавство про освіту
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : НАУ, 2018. – № 4 (49). – 222 с.
Abstract: Мета: аналіз основних етапів формування системи законодавчого забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні та висвітлення перспективних напрямів його удосконалення. Методи: з використанням методу аналізу розглянуто норми освітянського права щодо реалізації регулятивної функції, яка визначає, зокрема, й правові норми взаємодії суб’єктів у процесі підготовки та реалізації зовнішнього незалежного оцінювання. Акцентовано увагу на значенні базових законів (Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту») у становленні системи зовнішнього незалежного оцінювання, його методології та технологій. З використанням методу синтезу розглянуто систему нормативно-правового забезпечення реалізації зовнішнього незалежного оцінювання розглядається як функціональна підсистема освітнього права, яка є комплексним інститутом, що регулює відносини між суб’єктами освітньої діяльності. Результати: висвітлено потенціал законодавства про освіту України у забезпеченні зовнішнього незалежного оцінювання, визначення його методології, в основу якої покладені принципи валідності (обґрунтованості та придатності методів і технологій оцінювання для конкретних цілей), відкритості та прозорості, об’єктивності, надійності, доступності, відповідальності; обґрунтовано положення щодо сформованості в цілому системи нормативно-правового забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання як важливого складника освітнього права та її основні складники (базовий законодавчий акт освітнього права, законодавчі акти, що регулюють відносини в галузі освіти, нормативно-правові акти, локальні правові норми). Зроблено висновок щодо наявності правових та організаційних умов для ефективного функціонування зовнішнього незалежного оцінювання та його розвитку; визначено перспективні напрями розбудови нормативноправового забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання у контексті освітніх реформ. Обговорення: актуалізується проблема унормування процедур зовнішнього незалежного оцінювання на різних рівнях освіти, перспективи розширення його функцій як інструменту моніторингу стану освітньої системи до становлення ефективних інструментів управління якістю освіти.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/38115
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Головко С.Г..pdf453.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.