Кафедра теорії та історії держави і права : [897] Community home page

Відповідальний за розділ - Понур Юрій Сергійович. Е-mail: tidp_kaf_nau@mail.ru
Browse

Collections in this community

Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри теорії та історії держави і права [18]

Кожен навчально-методичний комплекс з дисциплін кафедри містить необхідні навчально-методичні матеріали для підготовки до лекційних та практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи студента, а також перелік питань до всіх видів контролю (модульного, семестрового, директорського тощо).

[0]

[0]