Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26346
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з рейтинговою системою оцінювання знань студентів навчальної дисципліни «ОСНОВИ ПРАВА»
Authors: Бородін, Іван Лук'янович
Шапенко, Людмила Олександрівна
Keywords: Основи права.
Issue Date: 2017
Abstract: Робочу навчальну програму дисципліни «Основи права» розроблено на основі робочого навчального плану № РБ-12-6.080101/15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямом 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», навчальної програми цієї дисципліни, індекс НБ-5-080101/15-4.7, затвердженої ректором 11.10.2016 р., робочої навчальної програми цієї дисципліни денної форми навчання індекс РБ-5- 080101/15-4.7, затвердженої проректором з навчальної та методичної роботи 08.11.2016 р., та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26346
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основи права_РНПз-2017.pdf535.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.