Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26345
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з рейтинговою системою оцінювання знань студентів навчальної дисципліни «ОСНОВИ ПРАВА»
Authors: Бородін, Іван Лук'янович
Шапенко, Людмила Олександрівна
Keywords: Основи права.
Issue Date: 2017
Abstract: Робочу навчальну програму дисципліни «Основи права» розроблено на основі робочих навчальних планів № РБ-12-6.050101/15, № РБ-12-6.050102/15, № РБ-12-6.050103/15, № РБ-12-6.051501/15, № РБ-12-6.070101/15, № РБ-12-6.170101/15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямами: 6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 6.050103 «Програмна інженерія», 6.051501 «Видавничо- поліграфічна справа», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)», 6.170101 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем», навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н-№ін.-№напр/15-№з/п, затвердженої ректором 12.11.2015 р., робочої навчальної програми цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р-№ін.-№напр/15- №з/п, затвердженої проректором з навчальної та методичної роботи 12.11.2015 р., та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26345
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основи права_РНПз(збірна2)-2017.pdf565.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.