Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26344
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з рейтинговою системою оцінювання знань студентів навчальної дисципліни «ОСНОВИ ПРАВА»
Authors: Бородін, Іван Лук'янович
Шапенко, Людмила Олександрівна
Keywords: Основи права.
Issue Date: 2017
Abstract: Робочу навчальну програму дисципліни «Основи права» розроблено на основі робочих навчальних планів № РБ-12-6.050802/15, № РБ-12-6.050901/15, № РБ-12-6.051103/15, № РБ-12-6.070103/15, підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за напрямами: 6.050802 «Електронні пристрої та системи», 6.050901 «Радіотехніка», 6.051103 «Авіоніка», 6.070103 «Обслуговування повітряних суден», навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н-№ін.-№напр/15-№з/п, затвердженої ректором 12.11.2015 р., робочої навчальної програми цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р-№ін.-№напр/15- №з/п, затвердженої проректором з навчальної та методичної роботи 12.11.2015 р., та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26344
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основи права_РНПз(збірна)-2017.pdf561.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.