Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26338
Title: Робоча навчальна програма з рейтинговою системою оцінювання знань студентів навчальної дисципліни «Основи римського приватного права»
Authors: Калюжний, Ростислав Андрійович
Шапенко, Людмила Олександрівна
Keywords: основи римського приватного права,
римське право.
Issue Date: 2016
Abstract: Робочу навчальну програму дисципліни «Основи римського приватного права» розроблено на основі робочого навчального плану № РБ-12-6.030401/15 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н9-6.030401/15-3.1.7, затвердженої ректором 28.10.2015 р., робочої навчальної програми цієї дисципліни денної форми навчання індекс Р9-6.030401/15, затвердженої проректором з навчальної та методичної роботи 28.10.2015 р. р., «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно- модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання», затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од, Методичних вказівок до розроблення та оформлення робочої навчальної програми з рейтингової системою оцінювання знань студентів з дисципліни Навчального-наукового інституту заочного та дистанційного навчання.
URI: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/26338
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОРПП_РНПз-2016.pdf596.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.